Länkar till mer utbildning

Länkar till externa webbplatser

Här samlar vi länkar till andra externa kurser och lärmaterial som erbjuder kurser och professionell utveckling inom framförallt digitalisering.


Om programmering – Skolverket

I webbkursen kommer du bland annat att få en inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering: lärare, elever och verksamma programmerare. Dessutom får du en presentation av progressionen för programmering i läroplanerna.

I kursen kommer du att få ta del av texter och filmer, diskutera med andra kursdeltagare, reflektera på egen hand, testa dina kunskaper i några självrättande test och även prova på enkel programmering.

Kategori: Programmering

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574
Digitala Lektioner – IIS (Internetstiftelsen i Sverige)

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.

Kategori: Programmering, Digital källkritik, Digitalisering, Integritet, Nätetikett, Säkerhet, Historia, Matematik, Samhällskunskap, Svenska, Teknik

https://digitalalektioner.iis.se
Lärportalen Skolverket

Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Kategori: Digital kompetens, Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund, Specialpedagogik, Språk-, läs- och skrivutveckling, Styrning och ledning, Teknik

https://larportalen.skolverket.se
Koda i Skolan – Kodboken.se

Koda i skolan ger en introduktion till programmering och digitalt skapande samtidigt som de kopplar till befintlig läroplan inom ämnen som svenska, samhällskunskap, musik, matematik och teknik. Materialet riktar sig till årskurs 4-6.
Våra teman baseras på uppdrag från de svenska IT-företagen Spotify, Karma och spelföretagen Paradox Interactive och iGotcha Studios.
Alla teman innehåller datorfria övningar och lekar, presentationsmaterial med diskussionsfrågor och uppgifter för digitala verktyg, främst kodarverktyget Scratch.

Kategori: Programmering

https://www.kodboken.se/start/kodaiskolan
Lär om medier – Statens Medieråd

För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet, MIK, en nödvändig kompetens för alla i samhället. Lär om medier vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap. Här hittar du också MIK för mig. Det är ett digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

Kategori: MIK, Källkritik, Medier, Juridik

https://statensmedierad.se/larommedier.365.html
Digital kompetensutveckling för lärare – Pedagog Stockholm

Här hittar du ingångar till kurser och seminarier inom digital kompetensutveckling som erbjuds dig som arbetar som lärare i Stockholms stads skolor.
Det mesta som erbjuds är finansierat av utbildningsförvaltningen och därmed behöver inte din skola betala något för kursen eller seminariet. Om du söker någon särskild kurs som inte staden eller våra samarbetspartners kan erbjuda finns även möjligheten att köpa kurser av utbildningsförvaltningens upphandlade utbildningsleverantör, LinEducation. Om du vill gå någon kurs som anordnas av LinEducation får din skola stå för kostnaden.

Kategori: Programmering, Matematik, Teknik, Makerspace, Digitalisering

pedagog.stockholm.se/digital-kompetens/dc/
Programmera Mera – UR

Lekfull och lustfylld programserie som riktar sig till barn i 9-årsåldern som är nybörjare inom programmering. I de tio avsnitten deltar barn i allt klurigare utmaningar som handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Fokus ligger inte på att lära sig skriva kod eller programmeringsspråk utan på själva tankesättet – något som med fördel kan kopplas till flera olika skolämnen!

Kategori: Programmering, Datalogiskt Tänkande

urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Om-serien
Digitalt lärande – SPSM

Alla barn och elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar. It och den pedagogiska tillämpningen av it är en viktig del för att åstadkomma detta. Anpassade och fungerande verktyg måste finnas i tillgängliga lärmiljöer. Detta kräver att alla pedagoger måste få utbildning för att kunna hantera elevernas lärverktyg, både tekniskt och pedagogiskt.

Kategori: Alternativa verktyg

www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/


Årstaskolan | STHLM
X