Om Kursportalen

Kursportalen Årstaskolan

Kursportalen är tänkt att vara en av flera olika komponenter som finns för att stödja personalen i sin professionella utveckling på Årstaskolan. Förhoppningsvis kommer den även vara ett stöd för både elever och vårdnadshavare i framtiden.

Utvecklingen inom digitaliseringen sker i rasande tempo och för att dra maximal nytta av de kompetenser vi har, försöker vi digitalisera det mesta, så att fler kan dra nytta av dessa oberoende av tid och rum.

Kursutbud

Till en början kommer många kurser här att röra digitalisering, som exempelvis programmering, källkritik och upphovsrätt. Vi får helt enkelt se vad som kommer därefter.

Vem får gå kurserna?

Alla (hela världen) är välkomna att registrera sig och gå våra kurser. Vi vill det mer än gärna och det är givetvis kostnadsfritt. Många av kurserna avslutas med en uppgift som ska delas i kursforumet, vilket gör att det också kan verka som inspiration för andra. Ju fler som går, desto mer inspiration och handfasta tips får vi alla.

Varför en kursportal?

I mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Detta utifrån en remiss som legat ute i något år från Skolverket.
Det vi vet är att många som verkar inom skolan kommer behöver skaffa sig en massa helt ny kompentens inom bland annat programmering och digitalisering i stort. Vi tror att vi måste börja från grunden. Men också att vi måste ge en bredd. Därför har vi skapat (och skapar) kurser som är lite kortare, som gör att du kan komma igång rätt snabbt med just grunderna.

Upphovsrätt

Allt kursmaterial får användas enligt Creative Commons CC BY-SA om inget annat anges. Då vi även använder externt material, från exempelvis IIS (Internetstiftelsen i Sverige) och andra, kan vi inte sätta en generell licens för allt material. I informationen till varje kurs hittar du aktuell licens. De flesta kurser som vi själva skapat licensieras enligt Creative Commons 0 (zero) Public Domain, vilket innebär att du har full frihet att göra vad du vill med materialet.
Vi jobbar för att allt material ska kunna användas så fritt som det bara går.

Har du önskemål eller frågor?

Kontakta då Micke Kring på Årstaskolan på micke.kring@stockholm.se

Årstaskolan | STHLM
X